Korai nyelvtanulás


Miért jó ha gyermeked az anyanyelve mellett minél korábban megismer egy másik nyelvet is? Egyáltalán van értelme?

Természetesen van. Hisz manapság alapvető elvárás, hogy beszéljünk és ismerjünk idegen nyelveket is. Miért ne kezdenénk el akkor, amikor a leginkább fogékony rá az agyunk?

Több tudományos kísérlet és kutatás támasztja alá, hogy igenis van létjogosultsága a korai nyelvelsajátításnak.(lásd Chomsky, Piaget, Singleton kutatásait) Amennyiben ez megfelelő módon történik - vagyis az életkori sajátosságokat figyelembe vesszük, felhasználjuk a gyermekek alapvető érdeklődését, fogékonyságát, kreativitását és memóriáját, szinte észrevétlenül, játékos formában tanulják meg a nyelvet. Így nincs stressz, elvárások, rigorózus, túlszabályozott, kötött keretek, hanem csak motiváló, dicsérő környezetben játékos feladatok, vidámság és mindez gyerektársaságban. Számomra fontos megteremteni ezt a légkört, hisz így lesz élménygazdag, élvezetes és hatékony minden foglalkozás.

Íme néhány érv a korai nyelvelsajátítás mellett:

- A korai nyelvtanulás eredményessége neurológiailag is alátámasztott tény, mivel a kutatások szerint egy gyermek hétéves koráig képes bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ez után a kor után ez a képessége fokozatosan hanyatlik.

- A „kétnyelvű”gyerekekben már egészen fiatalon tudatosulnak olyan nyelvi jelenségek, amelyekkel egynyelvű társaik csak az iskolában találkoznak.

- Görcsök, szorongás nélkül nyilvánulhat meg, teljesen természetes módon, hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvét tanulja meg, hisz nem tudatosan tanulja a nyelvet, hanem szinte észrevétlenül sajátítja el.

- Játékos, motiváló, dícsérő környezet veszi körül, így bátran meg mer szólalni, használni az idegen nyelv szókészletét.

- A szülő-gyermek kapcsolatot is erősítheti, ugyanis ha közösen mesekönyvet nézegetnek, zenét hallgatnak, mondókáznak, versikéket szavalnak, minőségi időt töltenek együtt és élményekhez jutnak.

- A többféle nézőpont, a különböző nyelvi rendszerek és népek kultúráinak megismerése olyan pluszt ad a fejlődő agynak, amely a tanulás és az élet számos területén segítheti majd. Ezen kívül okosabb lesz, másokkal szemben empatikus, elfogadó, a világban könnyen eligazodó, sőt, egész személyisége fejlődik.

A korai nyelvelsajátítás pszichológiai tényezői:

Az első évek a későbbi intenzív nyelvtanulás megalapozását tökéletesen szolgálják. Hét éves koruk után már szinte egyetlen gyermek sem képes arra, hogy egy idegen nyelv hangjait teljes mértékben jól képezze, mivel addigra kialakul a beszélőszervek működése s az emberi agy számára minden más nyelv fonológiai sajátosságai valamelyest idegenül hangzanak. Amit a középiskolás korban kemény tanulással tud megtanulni az ember agya, azt a gyerekek minden magyarázat nélkül, vidáman, felszabadultan, játszva képesek elsajátítani. Az óvodás sokkal természetesebbnek veszi azt, hogy egy tartalmat, cselekvést, tárgyat többféle módon, olaszul is, magyarul is meg lehet nevezni, mint nagyobb társai.

Továbbá, a nyelvtanulás is egész életen át tartó folyamat (life long learning), amely jobb esetben a bölcsődében, óvodában ill még korábban kezdődik és az iskola elhagyása után is tart. “Egy nemzetközileg elismert kutató, Singleton hosszú ideje kutatja a kisgyermekkori nyelvi nevelés hatékonyságát, azon belül is az életkor és a nyelvtanulás hatékonyságának összefüggéseit, s azt írja: „Azok, akik gyermekkorukban kezdték el egy idegen nyelv tanulását, hosszabb távon magasabb szintet érnek el ebben, mint akik később kezdték el."


Megosztom:

Rólam írták

„Köszönettel tartozom Virágnak, mert a gyerkőceim szeretnek olaszul megszólalni, teljesen természetesen használnak szavakat, szókapcsolatokat, a legnagyobb már mondatokat a mindennapi életben ezen az idegen nyelven.”
(H. Szandra, 3 gyermekes anyuka)

„Szezi nagyon élvezi az olasz tanulást. Többször kéri, hogy énekeljük az olasz dalokat. A legújabb kedvence a testrész mutogatós: É la mia bocca, bocca, bocca, bocca...”
(N. Nati, 2 gyermekes anyuka)

„Massimo ha tehetné, minden nap menne. A minap Doma bekapcsolta a Rai Unot, a fiúk nagy játsszásban voltak épp, mire Massimo kinézett a játékból: "ez olasz! " mondta csillogó szemmel, s játszott tovább. Nekem ez a legnagyobb igazolás. Ma azt kérte, h Bob mestert ezután olaszul nézzünk. Büszke mikor kiragad egy-egy szót, és magyarázza nekem. „
(P. Anett, 2 gyermekes anyuka, azóta már a kisebb fiú is oszlopos tagja a ZÖLD csoportnak);

Kapcsolat


Telefon:
30 9492 778

E-mail:
babytaliano@gmail.com

Cím:
Pécs, Székely Bertalan út 46.Kedvenc olasz oldalak

infanzia.com
filastrocche.it
infanziaweb.it
bravibimbi.it
mondobimbo.it
bimbobell.it
lapappadolce.net
cicciboom.com
poesieperbambini.it
bambini-intelligenti.it
girotondo.com
ilportaledeibambini.net
crescebene.com
pescepollo.it
bambinicanzoni.it
crescerecreativamente.org
maestragemma.com
tiraccontounafiaba.it/
il-fantamondo.com
nostrofiglio.it
bambini.it
bambini.it
lapaginadeibimbi.com
mammafelice.it

weboldal készítés: webatta.hu